• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office of Provincial Commercial Affairs Yasothon

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

4333 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 งวดที่ 1 ภายใต้ชื่องาน พาณิชย์ลดราคา10

8 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะจ้างจัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565 งวดที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565 งวดที่ 1 ภายใต้ชื่องานพาณิชย์ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค)10

3 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จัดหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา จัดงานแสดงสินค้า CARE ASIA 2022

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จัดหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร/สินค้าเกษตรอินทรีย์ (งานระดับประเทศ) (งานแสดงสินค้า CARE ASIA 2022) ณ10

1 ส.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานมหกรรมของดีเมืองบั้งไฟ สะออน 50 ปี ศรียโสธร(จังหวัดต่างภูมิภาค)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องานมหกรรมของดีเมืองบั้งไฟ สะออน 50 ปี ศรียโสธร ณ จังหวัดต่างภูมิภาค10

25 เม.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
สนง.พาณิชย์จ.ยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร/สินค้าเกษตรอินทรีย์/(งานระดับประเทศ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอประชาสัมพันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร/สินค้าเกษตรอินทรีย์/(งานระดับประเทศ) ภายในงาน แสดงสินค้าอาหาร 2565 Thaifex Anuga Asia10

5 เม.ย. 2565 9

อ่านเพิ่มเติม
สนง.พาณิชย์จ.ยโสธร มีความประสงค์จะจ้างจัดงานแสดงสินค้าและเครื่องดื่มเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติในงานThaifex Anuga Asia 2022

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอประชาสัมพันธ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงสินค้าและเครื่องดื่ม เกษตรอินทรีย์และธรรมชาติ โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2565 ภายในงาน แสดงสินค้าอาหาร10

5 เม.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม