• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

ผลการดำเนินงาน

3510 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ตลาดสดเทศบาลตำบลตาดทองร้านขายปุ้ย10

28 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน10

28 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร จัดพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร จัดพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและผลิตภัณฑ์ O TOP10

28 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ประกาศรับสมัครบุคคลในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27-29 10

27 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถน ต.ในเมือง10

24 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดยโสธร รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน10

22 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม