• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

ผลการดำเนินงาน

3509 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

2 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรสู่สาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2565 

5 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลองของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธรสู่สาธารณะ ประจำเดือนมีนาคม 2565 

11 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สู่สาธารณะ

4 มี.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 สู่สาธารณะ

17 ก.พ. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม2564 สู่สาธารณะ

6 ม.ค. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม