• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

กราฟข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดยโสธร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการชวนกันไปทำนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/35/upload/File_IPD_FILE35415236_20190614_151554.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สื่ออิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 6 บท เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายดังกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม