• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

จังหวัดยโสธร ต้อนรับนายสินิตย์ เสิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

10 พ.ค. 2565 อ่าน [6]

...
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดย์โสธร พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดยโสธร ร่วมด้วยธนาคาร และภาคเอกชน ให้การต้อนรับ นายสินิตย์ เสิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยในเวลา 09.30 น. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครื่อข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" และเยี่ยมชมบูธ โดยมีบูธจากธนาคาร บริษัทฯ ห้างร้าน และผู้ประกอบการสินค้ชุมชนของจังหวัดย์โสธร ร่วมแสดง จำนวน 20 บูธ และผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยเข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยุโสธร
ทั้งนี้เวลา 10.30 น. ได้ติดตามการดำเนิน โครงการประกันรายได้เกษตร ณ หอประชุมศูนย์ 0TOP สวนพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 300 คน พร้อมเยี่ยมชมบูธจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง จำนวน 12 บู ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มาลัยข้าวตอก แตงโมอินทรีย์ ถั่วคั่วทราย มะม่วง กระติบข้าว ภาพปะติด ผ้าภูไทย ผ้าทอ พืชผักอินทรีย์ ตะกร้าสาน และหมอนขิด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์