• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม "Fruits Farm Showcase สะออน 50 ปี ศรียโสธร"

11 พ.ค. 2565 อ่าน [5]

...
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดย์โสธร จัดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร/ผลไม้ในจังหวัด ครั้งที่ 1 "Fruits Farm Showcase สะออน 50 ปี ศรียโสธร" ในงานประกอบด้วยกิจกรรม การเสวนาโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตร/ผลไม้ของ จ.ย์โสธร การสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตร และการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ผักสด ผลไม้ อาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป สมุนไพร ส่งตรงจากฟาร์มและชุมชน จำนวน 10 คูหา มูลค่าจำหน่าย 32,500 บาท โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยร้องผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สื่อมวลชน เข้าร่วมในงาน ณ บริเวณเวที OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และพื้นที่ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์