• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

สนง.พาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

17 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ ณ ห้องมณีนพเก้า โรงแรมเดอะกรีน ปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดยโสธร โดยให้พาณิชย์จังหวัดยโสธร เป็นกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 และเป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก  ซึ่งจะดำเนินการคัดสรรฯ ในระดับจังหวัดต่อไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์