• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

พาณิชย์จังหวัดยโสธร ตรวจสต็อกเนื้อสุกรชำแหละของผู้ประกอบการห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดยโสธร

20 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอลเวง ศรีหิรัญ พาณิชย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล และปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ออกตรวจสต็อกเนื้อสุกรชำแหละของผู้ประกอบการห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 5 แห่ง 3 อำเภอ ได้แก่ 1) บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขายโสธร 2) บริษัทวีซีมีทอิสทริบิวชั่น จำกัด สาขายโสธร 3 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร 4) บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ 5) ร้านขายส่งปลายฟ้าห้องเย็น อ.กุดชุม และตรวจสต็อกฟาร์มสุกร จำนวน 1 แห่ง ผลการตรวจสอบสต็อกสุกรและเนื้อสุกร ตรงตาม แบบ สก.01 ที่ฟาร์มและห้องเย็น รายงานปริมาณ และสถานที่เก็บ ต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 ในขณะที่ ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ 107-110 บาท ราคาหมูเนื้อแดง (ไหล่และสะโพก) กิโลกรัมละ 170-181 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์