• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565

20 ธ.ค. 2562 อ่าน [29]

...
วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการประชุม
 

ร่วมประชุมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร
วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมหมอนขิด
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายนภดล จงสมชัย สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธรเป็นประธาน
ในการประชุม


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์