Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม
watermark

วันที่ 19 –20  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา (วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2567) ซึ่งผู้บริโภคจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทดังกล่าว ณ  ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขายโสธร และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขายโสธร ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  แคตะวันซุบเปอร์มาร์เก็ต จำกัด และร้านค้าส่งค้าปลีกสังฆภัณฑ์ จังหวัดยโสธร จำนวน 3 แห่ง เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการ ฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านสังฆภัณฑ์และห้างสรรพสินค้าปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2566 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างเคร่งครัดต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,162