Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายชรินทร์ ทองสุข
ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 

 

นางสาวนงค์นุช อุดมคำ
พาณิชย์จังหวัดยโสธร

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,202