Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โดยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2 และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองยโสธร หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เกษตรกร และประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,237