Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โดยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกิจกรรมตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,193