Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผ่านระบบ zoom แนะนำโครงการ Digital Village BCG
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โดยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวประภัสวรรณ สวัสดิ์วงษ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมประชุมผ่านระบบ zoom แนะนำโครงการ Digital Village BCG ชุมชนออนไลน์นวัตกรรมรักษ์โลก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาแลละส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน e-commerce


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,182