Header Image
พาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมขับเคลื่อนการทำงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567 และเปิดงาน Local BCG Plus On Tour @Udonthani
watermark

นางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางทัศวรรณ สายศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดและนางสาววิเศษลักษณ์ ใจกุม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการทำงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567 และเปิดงาน Local BCG Plus On Tour @Udonthani ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมฯ ณ จังหวัดอุดรธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,220