Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรแตงโม
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โดยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรแตงโม ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบว่า ผลผลิตแตงโมอินทรีย์ ตำบลลุมพุก ทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา ราคาแตงโมอินทรีย์จำหน่ายหน้าสวน 15-20 บาท/กก. ส่วนแตงโมพื้นที่ตำบลกุดกุง ผลผลิตออกต้นเดือนมีนาคม 2567 ราคาจำหน่ายหน้าสวน 10-12 บาท/กก. จำหน่ายในบริเวณหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่พบปัญหาการผลิตล้นตลาด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,220