Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านและการตลาด
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โดยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านและการตลาด ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรม หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านโพนสิม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,237