Header Image
พาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุดไฟตูมกา ยโสธร พร้อมจัดกิจกรรม YASOTHON LOCAL BCG PLUS & จุดไฟตูมกา 2023
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โดยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุดไฟตูมกา พร้อมนำเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด จัดกิจกรรม “YASOTHON LOCAL BCG PLUS & จุดไฟตูมกา 2023” ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพรางก่อน ณ ประเพณีจุดไฟตูมกา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภายในงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายกระตุ้นยอดขาย โดยการแจกคูปองส่วนลด มูลค่า 50 บาท/ฉบับ จำนวน 200 ฉบับ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค และเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ร้านค้า งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม  2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,199