Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่บริจาคเครื่องสับมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
watermark

จังหวัดยโสธร ร่วมกับ สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่บริจาคเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กให้แก่กลุ่มเกษตรกรฯ จำนวน 20 เครื่อง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,220