Header Image
โครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน พื้นที่ทั้งใกล้เคียง และคนที่สนใจ ร่วมช็อปสินค้าราคาประหยัด ใน "โครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
จัดขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ บ้านฟ้าห่วน หมู่ 1 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ บ้านทรายงาม หมู่ 5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ บ้านดอนกลอย หมู่ 8 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
หากสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 045 586 063 หรือที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,214